Konec starostí s odpadní vodou

Když se řekne čistírna odpadních vod, většina z nás si představí obří zařízení určené pro města nebo továrny. Ve skutečnosti si menší domácí čističku může pořídit takřka každý – a poděkuje mu nejen příroda, ale i vlastní peněženka.

Moderní i ekologické řešení

Ať šetříte životodárnou tekutinou sebevíce, každá domácnost denně vyprodukuje v kuchyni, koupelně, při praní a splachování toalety stovky litrů odpadní vody. Ta většinou bez jakéhokoliv pročištění putuje do kanalizace, případně septiku nebo jímky. Moderní alternativu představují právě domácí čistírny odpadních vod (DČOV), které obvykle kombinují mechanický a biologický princip. Nejprve se v tzv. usazovací nádrži oddělí nejhrubší nečistoty a rozmělní vše rozpustné – třeba zbytky toaletního papíru. V aktivační nádrži si přijdou na své aerobní bakterie, které rozkládají biologický odpad. Výsledný kal se soustředí na dně dosazovací nádrže, odkud se vyčištěná voda může bez problémů přečerpat.

S přefiltrovanou vodou se dá naložit několika způsoby – podle stupně vyčištění daného konkrétním typem DČOV. Lze ji vypouštět do potoků, rybníků a řek, nebo do podzemních vod vsakováním do podloží. Takový postup samozřejmě vyžaduje povolení a kontrolu ze strany úřadů. K nejoblíbenějším způsobům zpracování patří plnění zahradních jezírek a zavlažování pozemku – třeba formou zalévání trávníků a stromů. K dodávání vláhy ředkvičkám či jahodám se však taková tekutina už nehodí – přece jen jde o odpadní vodu s obsahem zbytku mikroorganismů. Některé modely ovšem zvládnou vyčistit vodu tak kvalitně, že s ní můžete nakládat jako s vodou užitkovou.

Nízké provozní náklady

V porovnání s klasickou jímkou má DČOV celou řadu výhod. Předně jde o minimální provozní náklady, které se pohybují kolem 1200 Kč za rok – zatímco opakované vyvezení jímky pro čtyřčlennou domácnost za stejnou dobu vyjde na 27 až 45 000 Kč. Za čističku zaplatíte podle typu 33–55 000 korun a úsporný provoz zajistí velmi rychlou návratnost investice. Nijak horentní není ani spotřeba elektřiny, kterou potřebuje dmychadlo vhánějící do čištěné vody vzduch životodárný pro bakterie. Protože nepracuje nepřetržitě, ale jen v několikaminutových cyklech, řekne si denně pouze o 0,7 kWh.

Domácí čistička může sloužit jako alternativa k běžné kanalizační síti. Nejčastěji se uplatňuje v místech, kde kanalizace vůbec není vybudována, nebo kde by připojení stálo zbytečně moc peněz. Další benefit spočívá v tom, že vám DČOV na pozemku nezabere takřka žádné místo – umisťuje se pod povrch a nad terén vyčnívá jen vstupní víko. Instalace je jednoduchá: Dělníci vykopou jámu a zhotoví podkladní betonovou desku, na niž položí čističku. Propojí nátokovou i odtokovou kanalizaci, poté zapojí dmychadlo. Nakonec čističku začnou plnit vodou a postupně obsypají. Nachází-li se úroveň hladiny podzemní vody nad podkladní deskou, celou čističku obetonují. Mnozí zákazníci zvládnou tento proces i svépomocí. Umístěním DČOV do prostoru, kde jste mívali septik, navíc ušetříte náklady na výkopové práce. 

Snadná a rychlá péče

DČOV sice nevyžaduje náročnou údržbu, nicméně jistou péči byste jí poskytnout měli, aby fungovala dlouhé roky a k vaší plné spokojenosti. Zapomeňte na časté vyvážení – odkalení je třeba maximálně dvakrát ročně a uděláte ho buď sami, nebo s pomocí specializované firmy.

Nejdůležitější je pravidelně kontrolovat správný chod a množství aktivního kalu. Toho nesmí být ani moc, ani málo. Aktuální stav snadno zjistíte nabráním vzorku vody z aktivační nádrže do sklenice a následným odečtem koncentrace. Kdyby čistička nepracovala dost účinně, můžete do ní také přidat bakterie či enzymy. To už nemůže být jednodušší – prostě připravenou směs spláchnete do odpadu. Občasné vyčištění potřebuje koš zachycující větší pevné předměty. A zapomenout byte neměli ani na prověřování kondice dmychadla. Sečteno a podtrženo, údržbou strávíte méně času než čištěním akvária či zahradního bazénu.          

Před výběrem konkrétního modelu vám doporučujeme zodpovědět si několik otázek. Ta nejdůležitější spočívá v počtu osob, s jejichž splaškovou vodou si má DČOV poradit. V praxi se počítá s tím, že jeden člověk vyprodukuje až 150 litrů denně. Další kritérium spočívá v tom, jak často se daný objekt užívá. U trvale obydlených domů nebo často navštěvovaných chalup přijdou vhod kontinuální typy s průběžným čistěním, u nepravidelně obývaných staveb pak diskontinuální čističky, které začnou pracovat až po naplnění aktivační nádrže.

Dva režimy schválení

Pokud o DČOV uvažujete, mějte na paměti, že zákon ji považuje za vodní dílo vyžadující razítko od příslušného úřadu. Proto si předem rozmyslete, zda se vydáte cestou ohlášení stavby, nebo vodoprávního řízení. Tyto možnosti se liší schvalovacím procesem i podmínkami následného provozu. U čističky schválené na ohlášení je třeba jednou za dva roky provést revizi oprávněnou osobou. Majitel DČOV schválené ve vodoprávním řízení pak má povinnost dvakrát ročně kontrolovat kvalitu vypouštěných vod u akreditované laboratoře.        

Aby čistírna plně vyhovovala vašim potřebám, neváhejte se před nákupem poradit s odborníky. Na základě konkrétních podmínek vám pomohou s výběrem, poradí ohledně režimu provozu a spojí vás s techniky ve vašem okolí. A samozřejmě doporučí nejvhodnější způsob údržby. 

Budeme rádi za Vaše dotazy...